Оголошення! На виконання ухвали суду справа № 540/2774/20


На виконання ухвали суду справа № 540/2774/20

Державний герб України

ХЕРСОНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

_______________________________________________________________________________

УХВАЛА

про відкриття провадження в адміністративній справі

28 грудня 2020 р. м. ХерсонСправа № 540/2774/20

Суддя Херсонського окружного адміністративного суду Варняк С.О., перевіривши виконання вимог статей 160, 161КАС України за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області про визнання дій протиправними та скасування рішення,

встановив:

Позивач звернувся до суду з вказаним адміністративним позовом, у якому просить:

– визнати протиправними дії Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області щодо неврахування пропозицій та зауважень громадськості під час прийняття рішення Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області від 07.02.2018 року № 469, яким затверджено містобудівну документацію “Коригування генерального плану смт. Лазурне”, розроблений ЧНПФ “Херсонпроект”;

– визнати протиправними дії Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області щодо невідповідності Генерального плана с. Лазурне, розробленого ЧНПФ “Херсонпроект” завданню на проектування генерального плану смт. Лазурне;

– визнати протиправними дії Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області щодо неповідомлення через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану населеного пункту с. Лазурне;

– визнати протиправними дії Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області щодо неоприлюднення на веб-сайті с. Лазурне проекту Генерального плану, розробленого ЧНПФ “Херсонпроект”;

– визнати протиправними дії Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області щодо неоприлюднення пояснювальної записки, розділу “Охорона навколишнього природного середовища” до Генерального плану с. Лазурне, розробленого ЧНПФ “Херсонпроект”;

– визнати протиправними дії Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області щодо порушення порядку створення погоджувальної комісії для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадського обговорення проекту Генерального плану с. Лазурне, розробленого ЧНПФ “Херсонпроект”;

– визнати протиправними дії Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області щодо неоприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проекту Генерального плану с. Лазурне, розробленого ЧНПФ “Херсонпроект”;

– визнати протиправними дії Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області щодо неоприлюднення проекту рішення Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області від 07.02.2018 року № 469, яким затверджено містобудівну документацію “Коригування генерального плану смт. Лазурне”, розроблений ЧНПФ “Херсонпроект”, не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття;

– визнати протиправним та скасувати рішення Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області від 07.02.2018 року № 469, яким затверджено містобудівну документацію “Коригування генерального плану смт. Лазурне”, розроблений ЧНПФ “Херсонпроект”.

Ухвалою від 23.10.2020 року позовну заяву ОСОБА_1 з доданими документами повернуто позивачу.

Постановою П`ятого апеляційного адміністративного суду від 01.12.2020 року ухвалу Херсонського окружного адміністративного суду від 23.10.2020 року скасовано та справу направлено до Херсонського окружного адміністративного суду для продовження розгляду.

Відповідно до витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 23.12.2020 року головуючим суддею визначено Варняка С.О.

Зазначений спір згідно із ст. 19 КАС України належить до юрисдикції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 160161 КАС України, та подана з дотриманням правил підсудності особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

Відповідно до положень статті 12 КАС України справа підлягає розгляду за правилами загального позовного провадження.

Згідно з частиною 1 статті 179 КАС України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 171243 та 248 КАС України,

ухвалив:

Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_1 до Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області про визнання дій протиправними та скасування рішення. Справа буде розглядатися за правилами загального позовного провадження.

Розпочати підготовку справи до судового розгляду.

Призначити підготовче засідання на 27 січня 2021 р. о 14:30 годині в приміщенні Херсонського окружного адміністративного суду за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 29.

Викликати для участі в підготовчому засіданні учасників справи (їх представників).

Зобов`язати Лазурненську селищну раду Скадовського району Херсонської області опублікувати оголошення щодо оскарження рішення Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області від 07.02.2018 року № 469 у виданні, в якому це рішення було або мало бути офіційно оприлюднене не пізніш як за сім днів до підготовчого засідання.

Оголошення повинно містити вимоги позивача щодо оскаржуваного акта, реквізити нормативно-правового акта, дату, час і місце судового розгляду адміністративної справи.

Зобов`язати Лазурненську селищну раду Скадовського району Херсонської області надати суду належні докази опублікування зазначеного оголошення.

Відповідачу подати до суду відзив на позовну заяву протягом п`ятнадцятиденного строку з дня вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження. Роз`яснити відповідачеві, що відповідно до частини 3, 4 статті 162 КАС України до відзиву мають бути додані документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин справа буде вирішена за наявними матеріалами.

Запропонувати позивачу надати відповідь на відзив протягом п`яти днів з дня отримання відзиву.

Копію ухвали суду надіслати (надати) учасникам справи (їх представникам).

Роз`яснити учасникам справи про можливість отримання інформації по справі, що розглядається, на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://adm.ks.court.gov.ua/sud2170/.

Ухвала про відкриття провадження у справі набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає.

Суддя С.О. Варняк

Інформація про процесуальні права осіб, які приймають участь у справі

Ст. 44 КАС України, права та обов`язки учасників справи

1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов`язки.

2. Учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

3. Учасники справи мають право:

1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень;

2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам;

3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти;

5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках;

6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами.

4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

5. Учасники справи зобов`язані:

1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу;

2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи;

3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою;

4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки;

7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом.

6. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом.

7. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом.

8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

9. Учасник справи звільняється від обов`язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему.

10. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

11. Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі.

Ст. 47 КАС України, процесуальні права та обов`язки сторін

1. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п`ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження.

2. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею.

3. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв`язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження початку першого судового засідання при первісному розгляді справи.

4. Крім прав та обов`язків, визначених у статті 44 цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву.

5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні.

8. Відповідач, який не є суб`єктом владних повноважень, може пред`явити зустрічний позов відповідно до положень статті 177 цього Кодексу.