ЛАЗУРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС


ЛАЗУРНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад в апараті та
структурних підрозділах виконавчого комітету:

  • начальник відділу організаційної роботи, документообігу та контролю;
  • начальник Служби у справах дітей;
  • спеціаліст Служби у справах дітей;
  • начальник відділу інфраструктури, містобудування, архі­тектури та туризму;
  • головний спеціаліст відділу інфраструктури, містобуду­вання, архітектури та туризму;
  • начальник відділу освіти та культури;
  • провідний спеціаліст відділу освіти та культури;
  • начальник Центру надання адміністративних послуг;
  • адміністратор.

Вимоги до претендентів: громадянство України, вільне во­лодіння державною мовою, повна вища освіта за відповідною спеціальністю з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (спеціаліст), магістр, знання чинного законодавства з ураху­ванням специфіки функціональних обов’язків.

Стаж служби в органах місцевого самоврядування (дер­жавної служби) не менше 1 року або стаж роботи в інших сфе­рах управління не менше 3 років (для начальника відділу).

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого само­врядування або державній службі на посаді спеціаліста І чи II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років, (для спеціалістів).

Документи приймаються протягом ЗО календарних днів із дня опублікування оголошення за адресою: смт. Лазурне, вул. Жовтнева, 57, з 9.00 до 16.00.

Додаткова інформація за телефоном 3-07-48.