Порядок про громадські обговорення з питання добровільного об’єднання територіальних громад


Документ прийнятий 15 березня на позачерговій 48 сесії сьомого скликання

1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення права членів територіальної громади селища Лазурне на участь у прийнятті рішення щодо добровільного об’єднання територіальної громади.
2. Громадське обговорення, передбачене цим порядком, є обов’язковим відповідно до вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Будь-які інші обговорення питання об’єднання територіальних громад не вважаються громадськими обговореннями для мети дотримання процедури добровільного об’єднання територіальних громад.
3. У випадку ініціювання питання про добровільне об’єднання територіальних громад селищний голова не пізніше, як через 30 днів з дня такого ініціювання своїм розпорядженням визначає дату, час та місце проведення громадських обговорень. Таке розпорядження оприлюднюється не пізніше, як за 10 днів до дня проведення обговорення.
4. У період між оприлюдненням розпорядження та датою проведення обговорення члени територіальної громади селища Лазурне мають право направляти голові селищної ради свої письмові пропозиції та зауваження, які мають бути озвучені під час громадських обговорень.
5. Розпорядження про проведення громадського обговорення повинне містити інформацію про:
– питання, що вноситься на обговорення (порядок денний)
– цільову аудиторію (жителів окремого населеного пункту чи громада в цілому)
– дату та час проведення
– місце проведення
– осіб, які відповідальні за проведення громадського обговорення.
– спосіб оприлюднення розпорядження про проведення громадського обговорення.
6. У визначений день та час проводяться громадські обговорення. У громадських обговореннях із правом ухвального голосу беруть участь всі бажаючі члени територіальної громади селища Лазурне.
7. У громадських обговореннях із правом дорадчого голосу мають право брати участь:
– народні депутати України, депутати обласної та районної ради, їх помічники-консультанти;
– представники органів виконавчої влади;
– представники органів місцевого самоврядування громад, із якими пропонується об’єднання селища Лазурне;
– запрошені експерти.
8. Громадські обговорення є відкритими. Представники засобів масової інформації мають право вільно висвітлювати хід громадських обговорень.
9. До початку громадських обговорень проводиться письмова реєстрації. Члени територіальної громади селища Лазурне вказують у листі реєстрації свої прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження та місце проживання, засвідчують дійсність цих відомостей своїм підписом.
10. Громадське обговорення є повноважним, якщо для участі у ньому зареєструвалися не менше, як 100 членів територіальної громади селища Лазурне. У випадку, якщо кількість осіб, які зареєструвалися для участі в обговоренні, становить менше 100 членів територіальної громади вважається, що громада не виявила зацікавленості у об’єднанні громад та відхилила зазначену пропозицію.
11.Лазурненський селищний голова, відкриває громадське обговорення інформує про питання для обговорення, організовує вибори головуючого та секретаря на громадські обговорення.
Голова та секретар обираються з числа учасників громадських обговорень що мають право голосу.
12. Громадське обговорення проводиться за наступним регламентом:
– доповідь ініціатора пропозиції щодо об’єднання територіальних громад – до 15 хвилин;
– відповіді на запитання ініціатором пропозиції – до 15 хвилин;
– співдоповідь селищного голови (якщо він не є ініціатором) – до 10 хвилин;
– відповіді на запитання співдоповідачем – до 10 хвилин;
– виступи запрошених, експертів – до 5 хвилин;
– обговорення – по 3 хвилини на кожного виступаючого;
– повторний виступ в обговоренні – до 2 хвилин на кожного виступаючого;
– репліки – до 1 хвилини.
– заключне слово ініціатора пропозиції та селищного голови – по 5 хвилин.
13. Після заключного слова селищного голови на голосування ставиться питання щодо підтримки територіальною громадою добровільного об’єднання.
14. На голосування можуть ставитися альтернативні пропозиції щодо об’єднання із різними територіальними громадами, умови об’єднання тощо.
15. Рішення приймається більшістю голосів присутніх.
16. У випадку, якщо жодна із пропозицій щодо добровільного об’єднання територіальних громад не була підтримана, вважається, що територіальна громада відхилила пропозицію щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
17. Селищна рада зобов’язана врахувати рішення територіальної громади, ухвалене на громадському обговоренні.
18. За результатами громадського обговорення складається протокол, який підписується головуючим та секретарем.

Громядянам, які беруть участь у громадських обговореннях, необхідно пред’явити паспорт для підтвердження відомостей про себе, вказаних у п. 9 цього порядку:  “Члени територіальної громади селища Лазурне вказують у листі реєстрації свої прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження та місце проживання“.