Рішення №315. Про справляння збору за місця для паркування транспортних засобів


Дата оприлюднення: 07.03.2017 р.

Керуючись Податковим кодексом України зі змінами,внесеними Законом України №1791-VIII від 20 грудня 2016 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та №1797- VIII від 21 грудня 2016 року „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні»”,керуючись ст.ст.25,26,59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1.Доручити Комунальному підприємству «Лазурне» смт.Лазурне організацію та проведення діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів та делегувати повноваження щодо справляння збору за місця для паркування транспортних засобів. Комунальному підприємству «Лазурне» у місячний термін розробити тариф на справляння збору за місця для паркування транспортних засобів та подати на розгляд і затвердження виконавчого комітету селищної ради.
2.Комунальному підприємству «Лазурне» здійснювати справляння збору за місця для паркування транспортних засобів відповідно до схеми розміщення майданчиків для паркування автомобілів в смт.Лазурне,затвердженої рішенням виконавчого комітету селищної ради.
3. Об’єкт і база оподаткування збором.
Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням селищної ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.
4.База оподаткування.
Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.
5. Ставка збору.
Встановити ставку збору за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,001 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
6. Порядок обчислення та строки сплати збору.
Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.
Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.
7.Базовий податковий період.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
8. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації.
9.Рішення набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.
10.Після оприлюднення данного рішення визнати таким,що втратило чинність рішення сесії селищної ради від 29 січня 2016 року №62 «Про справляння збору за місця для паркування транспортних засобів».
11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування та виконання бюджету, встановлення місцевих податків та зборів.
Селищний голова       С.Я.Бєлік

Повний текст рішення для друку – Rishennia315-ses36.skl7